Marko
                  Kociper       
Nova butalska čitanka
napisal: Vinko Möderndorfer
založba Litera, 2020
Nova butalska čitanka
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail