Marko
         Kociper       
Dika,
po zgodbi Vinka Moderndorferja / based of a story by Vinko Moderndorfer,
Stripburger/Forum Ljubljana,
2005

Dika
 prejšnja stran / previous
         pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail