Marko
         Kociper       
Erotični alamanah / Erotic Almanac,
Polet, Delo d.d., 2005Erotični alamanah / Erotic Almanac
 naslednja stran / next
         pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail