Marko
                  Kociper       
illustracije za mesečno časopisno prilogo Nepremičnine / illustration for a monthly magazine suplement Nepremicnine (Real Estate), Dnevnik dd, 2006-2007, več ilustracij / several illustrations
Nepremičnine / Real Estate
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail