Marko
                  Kociper       
illustracije za mesečno časopisno prilogo Nika / illustration for a monthly magazine suplement Nika, Dnevnik dd, 2006, 9 ilustracij / illustrations Nika
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail