Marko
         Kociper       
Podgana / The Rat,
besedilo/text: Vinko Moderndorfer,
Stirpburger / Forum Ljubljana, 2002, naslovnica in 3 vinjete / front cover and 3 illustrations
Vinko Moderndorfer & Marko
       Kociper: Podgana / The Rat
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail