Marko
                  Kociper       
Zamzak in Noe,
po zgodbi Mihe Mazzinija / based on a story by Miha Mazzini,
Stripburger/Forum Ljubljana,
2011
Zamzak in Noe / Zamzak & Noah
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail