Marko
         Kociper       
Met kopja - Zametki športa, Throwing spears - Development of sports,
Polet, Delo d.d., 2011
Zametki sporta -
         Development of sports
 stripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail