Marko
                  Kociper       
Volk / Wolf,
pregovori / proverbs,
razstava / exhibition at:
Tehniški muzej Slovenija, 2012,
10 ilustracij / illustrations
Volk / Wolf
 naslednja stran / next pagestripi-comics                                          ilustracije - illustrations                                                    cv mail